News

گاندی معتقد است باید از گناه متنفربود نه گناهکار 

یک مبارز خشونت پرهیز به دنبال جذب همراه از بین طرفداران اجبار حجاب است. او به دنبال تحقیر و توهین نیست. بلکه به دنبال آشتی دادن این افراد با مخالفان حجاب درعین آموزش حقوق شهروندی است. 

یادمان باشد هر چه بیشتر به دیگران احترام بگذاریم، بیشتر انها را تشویق به تغییر میکنیم. پس لطفا هرگز از لحن تحقیر آمیز استفاده نکنید. همانطور که هرگز نباید در حین گفتگو یا درگیری لحن تحقیر آمیز دیگران را تحمل کنید. زیرا خوار کردن یا تحقیر دیگران برای ما و هدف ما نتیجه ای ندارد.

چطور محترمانه اما شجاعانه حق خود را بخواهیم؟ ما چند پیشنهاد برای شما داریم: 

اول- بجای برچسب زدن به شخص او را وادار به پاسخ گویی کنید. بپرسید چرا باید حجاب کنم؟ چرا فکر میکنید قانون ناعادلانه باید رعایت شود؟ کجا گفته قانون را نمیشود عوض کرد؟ حق شهروند برای تغییر قانون در کجای قانون در نظر گرفته شده ؟ از همه مهمتر چرا فکر میکنید نمیشود بدون تذکر به من از کنار من عبور کنید؟ وچرا جلوی من را بی دلیل میگیرید و مزاحمت ایجاد میکنید؟ و بعد از هر سوال صبر کنید تا فرصتی برای پاسخ دادن یا فکر کردن داشته باشند. 

دوم-هرگز توهین نکنید. گرچه همه ما از این ظلم 40 ساله خشمگینیم، اما این خشم را در راه خلاق تری مانند راههای تشویق موافقان تحمیل به پذیرفتن حق خود یا تبلیغ آزادی حق انتخاب بکنید. مودب اما شجاعانه و با صدای محکم صحبت کنید. آن که میداند حق با اوست نیاز به فحاشی یا توهین ندارد.

سوم- لحن صدایتان با اقتدار و مطمئن اما محترمانه باشد. اگر مخاطب نزدیک است طوری صحبت کنید که او و دیگران شنونده باشند اما فریاد غیر ضروری نزنید. 

چهارم- در هر کلمه و جمله ای به دیگران بگویید یادتان باشد هدف ما شکست قانون بد است و جذب موافقان اجبار .و نه شکست یا تحقیر رقبا

میدانیم انجام این توصیه ها سخت است. میدانیم هر روز تحت فشار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستید. اما یادمان باشد. ما برای تخلیه احساسی در یک لحظه تلاش نمیکنیم. هدف ما تغییر فرهنگ و قانون همزمان است و این کار نیاز به رفتار. حرفه ای یک مبارز خشونت پرهیز دارد.