News

ابتدا بگذارید «یادگیری سیاسی» را تعریف کنیم. «یادگیری سیاسی» روندی است که مردم در آن اعتقادات و روشهای خود را تحت تاثیر زندگی در بحرانهای شدید، ناامیدی و تغییرات قابل توجه سیاسی و اجتماعی دوباره ارزیابی می کنند و آنها را تغییر می دهند. 

در کشوری مانند ایران،   تجربه زندگی در یک سیستم تمامیت خواه و دیکتاتوری، اعتقادات و هنجارهای اجتماعی بسیاری از شهروندان را تغییر داده است و آنها را به ایدئولوژی سرکوبگر شبیه کرده است. اگر این اعتقادات ابه تدریج و از طریق یادگیری اصلاح نشوند، حتی اگر براندازی اتفاق بیفتد، امکان رسیدن به یک دموکراسی دیگر ممکن نخواهد بود و به همین دلیل است که قبل از این که جریان  دموکراسی سازی کشور آغاز بشود باید جمع قابل توجهی از یادگیرندگان سیاسی شکل بگیرد و اعتقادات خود را با دموکراسی همساز کنند. 

ایده یادگیری سیاسی بر این ایده استوار است که گرچه اعتقادات اولیه انسانها محصول ارتباطات اجتماعی دوران کودکی در خانواده و مدرسه است و  تغییر در آن  بسیار آرام اتفاق می افتد، اما  از اتفاقات و برخوردهای سیاسی تاثیر می گیرد و تغییر پذیر است.

یکی از اهداف کمپین  #چهارشنبه_های_سفید آن است که در تقابل اجتماعی بین افراد مختلف، فرصت این را ایجاد کند که از یکدیگر بیاموزند. در جامعه ای که بسیاری از اقشار آن هرگز با مفاهیمی مثل حق شهروندی و رواداری و احترام به تکثر و تفاوت نظر و یا سبک زندگی آشنا نشده اند، بهترین راه ممکن برای یادگیری سیاسی از طریق تقابل با افرادی است که در مقابل دخالت آنها در امور شخصی می ایستند و آنها را وادار به فکر کردن  و پرسش میکنند.

 شهروندی که همیشه فکر می کرده دخالت در نوع پوشش دیگران یک حق بدیهی برای اوست. امروز میبیند که دخالت او با واکنشی منفی از طرف جامعه مواجه می شود. لذا می آموزد که برای تبلیغ اعتقادش باید از روشی به جز تحمیل استفاده کند. 

کسی که با تندی و دخالت فیزیکی قصد تحمیل حجاب به دیگری را دارد از دیدن تصویر خود در شبکه های مجازی در کمپین #دوربین_ما_اسلحه_ما شرمگین می شود و می آموزد که دخالت در امور دیگران به ضرر او تمام می شود لذا باید آن را متوقف کند. 

این یادگیری سیاسی ، گرچه با سرعتی کم اتفاق می افتد، اما نتیجه آن آماده سازی شهروندانی است که جامعه دموکراتیک بعدی را شکل می دهند. 

یادگیری سیاسی عیار خوبی است برای پیش بینی این که چه زمان دموکراسی در کشور ایجاد خواهد شد. پس از تقابل اجتماعی با موافقین اجبار حجاب ناراحت نشوید. صبورانه آن را فرصتی برای آموزش ببینید و از آن هوشمندانه استفاده کنید.

 بزرگترین ضربه حکومت های تمامیت خواه به ساختار اجتماعی یک جامعه از بین بردن توان اعتماد و کار گروهی در آن جامعه است. دخالت حکومت در همه امور شخصی و اجتماعی، در کنار ایجاد فضای بی اعتمادی و ترس باعث می شود که شهروندان به تدریج توان حرکتهای جمعی را از دست بدهند و تبدیل به افرادی تنها، ناامید و بدبین به یکدیگر شوند.

 مهمترین هدف حرکتهای ساختارمند مانند کمپین #چهارشنبه_های_سفید تقویت توان کار گروهی و اعتماد به یکدیگر است. برای مقابله با سیستم سرکوبگر ایران، کمپین مبارزه با اجبار حجاب گرچه ضروری است اما از طریق فعالیتهای موازی تقویت می شود. به همین دلیل است که ما از شما همراهان کمپین می خواهیم تا از هر فرصت برای شروع یک مطالبه گروهی استفاده کنید. اگر دانش آموز یا دانشجو هستید، در دانشگاه یا مدارس خود گروههای فعال برای مطالبه حقوق فردی و اجتماعی به راه اندازید. اگر خانه دار هستید به ایجاد گروههای محلی کتابخوانی یا فعالیتهای مدنی مانند کمک به نیازمندان اقدام کنید. اگر فعال حقوق کودکان هستید به دنبال همفکرانی باشید که بتوانید برای مطالبه یا فعالیت بیشتر به هم تکیه کنید. اگر فعال محیط زیست یا حقوق حیوانات هستید تلاش کنید تا گروههای بزرگتر بسازید یا با ایجاد کمپینهای مختلف، فشار بر قانون گذاران را بیشتر کنید. اگر کارگر هستید، نیروهای فعال و مبارز صنف کارگری را بشناسید و با فعالیتهایشان را دنبال کنید یا  تلاش کنید تا با گروههای کوچک مورد اعتماد خود به آنها بپیوندید. موجهای کوچک حاصل از حرکتهای مستقل به تدریج به هم خواهند پیوست.

کمپین  #چهارشنبه_های_سفید یک نمونه موثر از چنین کمپین هایی است که از اعتراض زنانی ناشناس و مردد آغاز شد و به تدریج مطالبه خود را به یک خواست ملی و طرفداران خود را تبدیل یه یک خانواده بزرگ کرده است. کمپین ما با افتخار رسانه هر مبارزه خشونت پرهیزی خواهد بود که به رسانه ما برای انعکاس صدای خود نیاز دارد.

#چهارشنبه_های_سفید 

#پیاده_روی_بدون_حجاب

#دوربین_ما_اسلحه_ما

#رهبر_منم_رهبر_تویی

:پیام یکی از همراهان کمپین

 مبارزین دو دسته اند: آنهایی که کورکورانه می جنگند و آنها که آگاهانه مبارزه می کنند.

 مبارزه کورکورانه یعنی جنگیدن با چشم بسته در تاریکی. یعنی ندیدن و تشخیص ندادن دوست از دشمن. یعنی ضربه زدن به خود یا همرزم با تصور مبارزه. یعنی ندانستن اخلاق و آداب مبارزه و هزینه دادن بیشتر و یعنی نا سنجیده عمل کردن. یعنی کاری شبیه انقلاب ۵۷.

مبارزه آگاهانه یعنی داشتن قوه تشخیص، پیدا کردن راه درست، تشخیص دوست از دشمن. داشتن دید کلان نسبت به مسایل، دانستن بهترین راه حل برای مبارزه و آگاهی دادن به جامعه به عنوان بخش بزرگی از مبارزه.

کمپین #چهارشنبه_های_سفید ، تنها کمپینی است که توانسته مطالبه گران ایرانی را بعد از ۴۰ سال دور هم جمع کند و مشعل شجاعتشان را مثل آتشکده های زرتشتی مان بیش از ۵ سال زنده نگه دارد.  مبارزین این کمپین را دعوت میکنم که  در مورد مبارزه خشونت پرهیز مطالعه کنند. مطالعه باعث میشود تا اندیشه هایمان به هم نزدیک شود، توانایی پاسخگویی و منطق آوری مان بیشتر شود، درک بهتری از جامعه تحت سلطه استبداد داشته باشیم . تکنیکهای موثر مبارزه را بیاموزیم و ایده های خلاقانه جدیدی برای مبارزه بیابیم.

 مبارزه آگاهانه دانش می خواهد و پیروزی دانش جنگ لازم دارد. گفتمان موثر نیاز به سواد سیاسی و اجتماعی دارد. ما نیز اگر میخواهیم برنده میدان باشیم، اگر میخواهیم هر کدام رهبر نبردمان باشیم،  باید هر روز در مورد مبارزات خشونت پرهیز که روش کمپین ماست  کتابی بخوانیم.

#چهارشنبه_های_سفید 

#پیاده_روی_بدون_حجاب

#دوربین_ما_اسلحه_ما

#رهبر_منم_رهبر_تویی

 

جمهوری اسلامی یک حکومت تمامیت خواه است. حکومتی که میخواهد تمام جزئیات زندگی مردم را تحت کنترل خود داشته باشد و آنها را به میل خود یکسان و یک شکل و یک فکر کند. حکومتی که تلاش میکند تا پوشش زنان را شبیه هم کند تا نشان دهد که میتواند بر جان و روح آنها کنترل داشته باشد. حکومتی که از تفاوت می ترسد. 

مشکل اما این است که تلاش برای یک شکل سازی مردم توسط حکومت به تدریج به مردم هم سرایت میکند. مردمی که مدت طولانی زیر سایه یک حکومت تمامیت خواه زیسته اند، اگر به خودآگاهی نرسند، ممکن است به خود حکومت شبیه شوند و عادت دخالت در زندگی شخصی دیگران را حق خود بپندارند و متوجه نشوند  که نه یک محجبه حق دارد حجاب را به دیگران تحمیل کند و نه  یک بی حجاب سبک زندگیش را به او. یا نه یک محجبه حق دارد کسی را برای انتخاب پوشش تحقیر کند و نه یک بیحجاب او را.

بقول نیچه آنکه با هيولاها دست و پنجه نرم مى‌کند بايد مراقب باشد که خود  در اين ميانه تبدیل به  هيولا نشود. 

همراهان  #چهارشنبه_های_سفید تلاش میکنند تا زیبایی تفاوت داشتن را به مردمی نشان دهند که سالها به یک شکل بودن تشویق شده اند. ما  امیدواریم مردم ما هرچه بیشتر تمرین کنند تا برخلاف منش حکومت، تفاوتهای سیاسی و شخصی را محترم دانسته  و آن را بخشی طبیعی از یک جامعه سالم و تکثرگرا بدانند. 

پس کمک کنیم که برای ایجاد تغییر ماندگار، تکثرگرایی را رواج دهیم. بپذیریم در یک جامعه سالم و آزاد انواع پوشش متفاوت وجود دارد که گاهی برای ما غریب است. گرایش چپ، راست، میانه وجود دارد. مذهبی و غیر مذهبی و بیتفاوت به دین زندگی میکنند و گاهی منطق یا دیدگاه یا روش زندگی شان ممکن است به شدت برای ما غیر منطقی به نظر برسد. همانطور که سبک زندگی ما برای آنها قابل درک نیست. این اختلاف نظر تا وقتی به دیگری تحمیل نشود طبیعی است.

 یکدست و یک شکل مان می کنند؟ متفاوت میمانیم و به تفاوتهایمان احترام می گذاریم. دنیای ما رنگارنگ است. دنیاییست که در مقابل زندان گل میبخشد و در مقابل تهدید خستگی ناپذیر به مطالبه خود ادامه می دهد.

#دوربین_ما_اسلحه_ما

#چهارشنبه_های_سفید

یکی از ابزارهای موفقیت یک کمپین اجتماعی گسترش فعالیت های اجتماعی در زمینه های مختلف است.

گاندی می گوید:« نه تنها با سر ها صحبت کن بلکه به قلبها هم نفوذ کن». 

مبارزه ما مبارزه برد علیه یک گروه نیست. مبارزه ایجاد تغییر است. تلاش برای همراه کردن حداکثر مردم است. پس تلاش میکنیم تا از هر راهی که می توانیم چشمهای بیشتری را به حسن نیت و تلاش صلح طلبانه خود باز کرده و آنها را همراه کنیم. 

امروز که مردم ما در هر گوشه کشور با انواع مصیبت مانند سیل و زلزله و فقر دست و پنجه نرم میکنند، یکی از راههای تاثیرگذاری ما تلاش برای کمک به هموطنان و همزمان توضیح هدف صلح طلبانه کمپین در تغییر و رفع یکی از هزاران بی عدالتی در کشور است. 

از هموطنان دعوت میکنیم تا از این پس سفیر #چهارشنبه_های_سفید در هر جای دنیا باشند و علاوه بر کمک به همنوعانو حیوانات، ویدیوهای فعالیتهای خیرخواهانه خود را همراه با پیامها و گفتگوهای روشنگرانه خود در مورد اهمیت مطالبه گری و ضرورت همدلی و اتحاد و مبارزه مداوم با بی عدالتی ها برای کمپین بفرستند.

#دوربین_ما_اسلحه_ما

#چهارشنبه_های_سفید

  • 1
  • 2