News

یاسمن آریانی

یاسمن آریانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین در منزل شخصی توسط مامورین نیروی انتظامی بازداشت شد.
یاسمن آریانی، زن جوانی که فیلمی از او در روز ۸ مارس روز جهانی زنان در متروی تهران منتشر شده بود، از جمله فعالانی بود که به شکل علنی علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کرد.
تعدادی از زنان ایرانی روز هشت مارس در متروی تهران، به زنان چادری شاخه‌ی گلی داده بودند و درباره “خشونت علیه زنان” و “نابرابری جنسیتی” و … صحبت کرده بودند.
مامورین با به همراه داشتن حکم جلب و حکم ورود به منزل در زمان بازداشت، منزل پدری او را نیز تفتیش کردند. همچنین‌ تعدادی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه او را ضبط کردند. آریانی پیشتر در مردادماه سال گذشته بازداشت و در بهمن ماه همان سال همزمان با موج آزادی زودهنگام زندانیان از زندان اوین آزاد شده بود.

Share it on