News

چهارشنبه‌های طلایی، قدم بعدی بسیج برای ترویج حجاب اجباری

وب‌سایت سازمان بسیج مستضعفین، از برگزاری طرحی با عنوان «#چهارشنبه‌های_طلایی»، در مقابله با #چهارشنبه‌های_سفید مسیح علینژاد خبر داد. بر اساس این گزارش، این طرح در «حوزه حداد نژاد انزلی روز چهارشنبه در مقابل چهارشنبه
های سفید مسیح علینژاد» اجرا شده است

در تصاویر منتشر شده از چهارشنبه‌های طلایی، برخی از زنانی که از سوی نیروهای بسیجمتوقف شده‌اند بعد از آنچه اصلاح پوشش معرفی شده عینک‌های واقعیت‌ مجازی بر چشم دارند. به نوشته وب‌سایت سازمان بسیج مستضعفین، به این زنان تصاویر سه‌بعدی آرامگاه امام هشتم شعیان در مشهد نشان داده‌شده

بر این اساس طرح چهارشنبه‌های طلایی قرار است ادامه پیدا کند. در این گزارش به مناطق احتمالی بعدی اجرای طرح اشاره‌ای نشده است.

Share it on