News

پیام رییس جمهور کوزوو به زنان ایران؛

جهان به شما نگاه می‌کند، ادامه‌ دهید شما پیروز می‌شوید، ما هم قربانی قتل عام بودیم ولی جنگیدیم و پیروز شدیم. رسیدن به آزادی بهای سنگینی دارد
رییس‌جمهور کوزوو خطاب به معترضان ایران به علیه قتل #مهسا_امینی: ادامه دهید، پیروز می‌شوید. ما هم ملتی بودیم که قتل‌عام و تجاوز را تجربه کردیم، اما جنگیدیم تا پیروز شدیم. جهان دارد به شما نگاه می‌کند ادامه دهید.

Share it on