News

هر کنشگر یک رهبر و هر ایده منطقی یک نقشه راه است

روش مبارزه ما به تاسی از مبارزات موفق خشونت پرهیز تاریخی در سیستمهای تمامیت خواه و با توجه به شرایط فعالیت اجتماعی در ایران یک رهبر ندارد. در عوض، هر عضو کمپین را یک رهبر می داند، و کنشگران هر حرکت و  ایده درست و منطقی  را  تقویت و همراهی می کنند.

 شاید دقت کرده باشید که هر وقت حرکت اعتراضی موفقی شکل می گیرد بلافاصله رهبران آن دستگیر میشوند و  داستانهایی از حواشی مربوط به معترضان و روایتهای دروغ ساخته حکومت  بر اصل داستان غلبه میکند. عده ای دنبال کلاهبرداران و شیادان می گردند  ، عده ای از مصادره حرف میزنند و عده ای تلاش دارند مبارزین را فریب خورده یا فاسد بنامند و به این شکل مردم را از ادامه راه منصرف و ناامید کنند. این روشها در حکومتهای سرکوبگر در طول تاریخ همیشه تکرار شده است.

یکی از مشکلات مردم ایران برای  مبارزه با حکومت سرکوبگر نیز همین است که با دستگیری و سرکوب رهبران هر جنبش – مثل جنبشهای کارگری و یا دانشجویی  – و بعد  با ایجاد بی اعتمادی بین رهبران و مردم و نیز بین خود مردم،  آنها را از همراهی با هم یا ادامه کار ناامید میکند . 

چاره کار چیست؟ 

کمپین ما از ایده های  کمپینهای خشونت پرهیز مدرن کمک می گیرد. در این روش کسی رهبر نیست . در واقع هر عضو یک رهبر مستقل است.و حرکت وابسته به رهبران نمی ماند. . به همین دلیل دستگیری یا منحرف شدن رهبر باعث انحراف یا توقف مبارزه نمیشود. 

همینطور ما درگیر حاشیه سازی هایی که توسط افراد مغرض انجام میشود قرار نمی گیریم چون اساسا به جای اهمیت به اشخاص ، به روشها و ایده های آنان اهمیت می دهیم. بنابراین، وقت و انرژی خود را صرف این که بدانیم چه کسی در زندگی شخصی چه می کند یا چه نیت و هدفی پشت هر حرکتش وجود دارد یا چه عادات منفی در شخصیت افراد وجود دارد و کشف این مسایل بی ارزش هدر نمی دهیم. 

مثال خوب از این  روش، حرکت ویدا موحد و همراهی زنان دیگر با اواست. ویدا موحد یک رهبر نبود. یک زن عادی معترض بود که روز چهارشنبه به نشانه اعتراض شال سفید خود را بالا برد. بسیاری از زنان و مردان این روش خلاقانه اعتراض را موثر دانستند و به او پیوستند. . آنها منتظر فراخوان  یک رهبر مشخص نماندند. به گذشته یا آینده ویدا موحد فکر نکردند و خود را درگیر موضوعات حاشیه ای مرتبط با زندگی شخصی او نیز  نکردند. تنها این کنش اعتراضی ویدا موحد بود که اهمیت داشت و پذیرفته و تکرار شد. وقتی ویدا دستگیر شد نیز مبارزه متوقف نشد. توسط دیگران ادامه یافت زیرا هر کنشگر یک رهبر بالقوه بود.وقتی همه آنها دستگیر یا متوقف شدند رهبران بعدی حرکت خلاقانه بعدی در زمان مناسب بعدی را آغاز میکنند.  

این روش به ما کمک می کند تا به تعداد اعضای کمپین رهبر داشته باشیم و هرگز منحرف یا ناامید نشویم.

 ما قهرمان نداریم. حرکت قهرمانانه داریم. شاید حرکت قهرمانانه بعدی از طرف شما باشد. 

#رهبر_منم_رهبر_تویی

Share it on