News

مژگان کشاورز

مژگان کشاورز معروف به مایا یکی از زنان چهارشنبه‌های سفید بازداشت شد.

او به همراه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از فعالان معترض به حجاب اجباری بودند که در مترو به زنان با ححاب گل هدیه دادند تا آنها را دعوت کنند که دیگر علیه زنانی که حجاب نمی‌خواهند نباشند.

ماموران امنیتی به خانه‌ی خانم کشاورز هجوم بردن و او را در مقابل چشمان هراسان دختر خردسالش بازداشت کردند.

او پیش‌تر در ویدئویی خطاب به سلبریتی‌ها و زنان بازیگر از سکوت آنها در برابر ظلم به زنان انتقاد کرده بود.

او از زنانی بود که در اعتراض به حجاب اجباری بر روی سکو رفته بود و بهایش را هم پرداخته بود.

Share it on