News

محمدرسول مومن‌زاده

فراموش‌تان نمی‌کنیم.

(۵) #محمدرسول_مومن‌زاده

محمدرسول مومن‌زاده که به همراه برادرش امیر در اعتراضات رشت بود، در ۳۰ شهریور با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی‌ از فاصله یک متری کشته شد. ماموران پس از شلیک با وجود خونریزی شدید محمد رسول با باتوم دو برادر را کتک زدند و آنها را زیر مشت و لگد گرفتند.

حکومت با فرستادن تعداد زیادی مامور لباس شخصی در مراسم ‌تدفین و فیلمبرداری، خانواده مومن‌زاده را تهدید و تحت فشار قرار داد. برخلاف فشارها اما مادرش گفت: «دادخواهم و نمی‌گذارم خون او پایمال شود.» خامنه‌ای مسول مستقیم قتل محمد رسول و صدها بیگناه دیگر این سرزمین است که بدون هیچ تاوانی در خون غلتیدند. محمد رسول بیگناه بود و جانش را در راه آزادی و برای مردمش از دست داد.

Share it on