News

لزوم مطالعه در مورد مبارزات خشونت پرهیز

:پیام یکی از همراهان کمپین

 مبارزین دو دسته اند: آنهایی که کورکورانه می جنگند و آنها که آگاهانه مبارزه می کنند.

 مبارزه کورکورانه یعنی جنگیدن با چشم بسته در تاریکی. یعنی ندیدن و تشخیص ندادن دوست از دشمن. یعنی ضربه زدن به خود یا همرزم با تصور مبارزه. یعنی ندانستن اخلاق و آداب مبارزه و هزینه دادن بیشتر و یعنی نا سنجیده عمل کردن. یعنی کاری شبیه انقلاب ۵۷.

مبارزه آگاهانه یعنی داشتن قوه تشخیص، پیدا کردن راه درست، تشخیص دوست از دشمن. داشتن دید کلان نسبت به مسایل، دانستن بهترین راه حل برای مبارزه و آگاهی دادن به جامعه به عنوان بخش بزرگی از مبارزه.

کمپین #چهارشنبه_های_سفید ، تنها کمپینی است که توانسته مطالبه گران ایرانی را بعد از ۴۰ سال دور هم جمع کند و مشعل شجاعتشان را مثل آتشکده های زرتشتی مان بیش از ۵ سال زنده نگه دارد.  مبارزین این کمپین را دعوت میکنم که  در مورد مبارزه خشونت پرهیز مطالعه کنند. مطالعه باعث میشود تا اندیشه هایمان به هم نزدیک شود، توانایی پاسخگویی و منطق آوری مان بیشتر شود، درک بهتری از جامعه تحت سلطه استبداد داشته باشیم . تکنیکهای موثر مبارزه را بیاموزیم و ایده های خلاقانه جدیدی برای مبارزه بیابیم.

 مبارزه آگاهانه دانش می خواهد و پیروزی دانش جنگ لازم دارد. گفتمان موثر نیاز به سواد سیاسی و اجتماعی دارد. ما نیز اگر میخواهیم برنده میدان باشیم، اگر میخواهیم هر کدام رهبر نبردمان باشیم،  باید هر روز در مورد مبارزات خشونت پرهیز که روش کمپین ماست  کتابی بخوانیم.

#چهارشنبه_های_سفید 

#پیاده_روی_بدون_حجاب

#دوربین_ما_اسلحه_ما

#رهبر_منم_رهبر_تویی

Share it on