News

فرشته احمدی

فراموش‌تان نمی‌کنیم.
(۱۴) فرشته احمدی

فرشته احمدی، ۳۲ ساله، ساکن مهاباد، روز ۵ آبان با شلیک مستقیم نیروهای حکومت به قتل رسید. به رغم آنکه جمهوری اسلامی سعی داشت قتل فرشته را انکار کند و مدعی شد او بر اثر شلیک گلوله در خانه خود کشته شد، برادر و همسر او اما نگذاشتند حکومت روایت دروغ خود را تحمیل کند و اعلام کردند فرشته توسط ماموران حکومت در اعتراضات مهاباد کشته شد.

فرشته مادر دو فرزند خردسال بود. تصویر گریه‌ها و دست‌های کوچک دخترش که خاک مزار مادر را چنگ می‌زد، واکنش‌های جهانی به همراه داشت.

خامنه‌ای قاتل تمام بی‌گناهان غلتیده در خون این سرزمین است و مردم روزی او را بخاطر همه جان‌های زیبایی که گرفت در دادگاهی مردمی محاکمه خواهند کرد. یاد فرشته‌های راه آزادی برای همیشه گرامی.

Share it on