News

سارینا اسماعیل‌زاده

فراموشتان نمی‌کنیم.

(۶) #سارینا_اسماعیلزاده⁩

‏⁧

سارینا اسماعیل‌زاده⁩ تنها ۱۶ سال داشت. اهل مهرشهر کرج بود. در ۳۰ شهریور توسط ماموران جمهوری اسلامی کشته شد. سارینا در فضای مجازی فعال بود و رو به دوربین از دغدغه‌هایش و مشکلات ‌زندگی کردن زیر پرچم جمهوری اسلامی حرف میزد. در یکی از ویدیوهایش می‌گوید:

‏«نوجوان ایرانی دیگر نوجوان ۲۰ سال پیش نیست؛ از اوضاع جهان باخبر است و از خودش می‌پرسد چه چیزی کمتر از نوجوان آمریکایی دارد تا دغدغه‌هایشان اینقدر متفاوت باشد.» او روز قبل از کشته شدنش نوشت: «وطنم بوی غربت میده..» سارینا نمرده است بلکه در هر اعتراض کوچه و خیابانی تکثیر شده است.

Share it on