News

تصویر مناسبی از آنچه می خواهید جایگزین قانون فعلی کنید ارایه دهید و آن را تبلیغ کنید

“شما با جنگیدن بر علیه واقعیت موجود نمی توانید آن را تغییر دهید مگر آن که مدلی جدید بسازید که مدل فعلی را منسوخ کند.” (باک مینیستر، نویسنده و مخترع)

تصویر حرکت زیبای یاسمن آریایی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را در روز 8 مارس دیدیم. این تصویر بهترین مثال از این توصیه است. زیرا آنها با رفتاری صبورانه و محترمانه به زنان داخل مترو توضیح دادند که چه جامعه ای میخواهند و آن را در عمل به تصویر کشیدند.

آنها توضیح دادند که جامعه ای میخواهند که درآن زنان نه لزوما بدون حجاب، بلکه دارای اختیار انتخاب نوع پوشش باشند. جامعه ای که کسی به خاطر نوع پوشش توهین یا تحقیر نمی شود و اعتقاد هر دو گروه زنان بی حجاب و با حجاب در آن محترم شمرده می شود. 8 مارس امسال، زنان شجاعمان به زنان محجبه گل تقدیم کردند و آنها را بوسیدند و با آرامش نشان دادند که می توان کنار یکدیگر زیست و با هم مهربان بود و به روش زندگی یکدیگر احترام گذاشت.

رفتار سازنده و توضیح جایگزین قوانین فعلی امتیازات زیادی دارد. ایجاد تصویر صحیح از خواسته به حق مان باعث میشود که مردم بتوانند نسبت به هم اعتماد کنند، درک درستتری از خواسته ما به دست اورند و بفهمند که تغییرات در قوانین و فرهنگ برای جامعه خطری ندارد.

در نظر داشته باشیم که بسیاری از طبقات مذهبی و سنتی جامعه از فضایی که آزادی پوشش ممکن است ایجاد کند وحشت دارند چون تصویر درستی از آن ندارند. چنین جامعه ازادی باید با صبوری و احترام برای آنها توضیح داده شود و در عمل تصویر سازی شود.

پس لطفا تلاش کنید برای دیگران و بخصوص موافقان اجبار حجاب توضیح دهید که جامعه ای بر اساس احترام به همه شهروندان و دیدگاهها ها میخواهید و در عمل به آنها نشان دهید این احترام متقابل ممکن است.

#چهارشنبه_های_سفید

#دوربین_ما_اسلحه_ما

Share it on