News

ابوالفضل آدینه‌زاده

فراموش‌تان‌ نمی‌کنیم

(۳) #ابوالفضلآدینه‌زاده


ابوالفضل آدینه‌زاده، ۱۷ ساله اهل مشهد.
ابوالفضل تک پسرخانواده بود که با بیش از هفتاد گلوله ساچمه‌ای مامورام جمهوری اسلامی کشته شد.
از پانزده‌سالگی هم درس می‌خواند و هم کار می‌کرد. در اعتراضات مردمی ایران در روز ۱۶ مهر در مشهد به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.

شاهدان در مورد نحوه کشته شدن ابولفضل گفتند، ماموران اول به گردن ابوالفضل شوکر زدند و ۲۴ تیر ساچمه‌ای به او شلیک کردند. خانواده‌اش پیکر پاره پاره شده فرزندشان را به بیمارستان رساندند. ابولفضل ساعتی بعد جان می‌دهد. حکومت کودکان بی‌شماری را در این انقلاب کشت. برای همین مردم به حکومت خامنه‌ای لقب «حکومت کودک‌کش» را داده‌اند.

ابوالفضل یکی از کودکانی بود که کشته شد. او قهرمان راه آزادی است. او هیچ گناهی نداشت بلکه برای آزادی، برای شادی و برای زندگی‌اش در خیابان بود. با کشتن ابوالفضل‌های این سرزمین، نه صدایشان خفه خواهد شد و نه یادشان فراموش. راه او را همه هم‌نسلان او تا روز آزادی ادامه خواهند داد.

Share it on