سخنرانی الهه امانی در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی الهه امانی در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

الهه امانی: فعال برابری جنسیتی ، صلح و حقوق بشر است. وی به عنوان دایرکتور و همچنین مدرس در کادر آموزشی مطالعات زنان و جنسیتسال در سیستم دانشگاه‌های ایالتی کالیفرنیا خدمت کرد. ا ...
سخنرانی لادن برومند در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی لادن برومند در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

لادن برومند: تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران و تحصیلات عالی خود را در فرانسه با کسب فوق لیسانس جامعه شناسی و دکترای تاریخ به اتمام رسانده است. او یکی از مؤسسین و مشاور ارشد بن ...
سخنرانی شهلا شفیق در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی شهلا شفیق در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

شهلا شفیق: نويسنده، پژوهشگر و فعال حقوق انسانی و آزادی زنان، در سالناگزير به ترک ايران شده و از آن پس در فرانسه زندگی می کند. شهلا در رشته جامعه شناسی تحصيل کرده و تز دکترای ...
سخنرانی پروانه حسینی در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی پروانه حسینی در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

پروانه حسینی : مدرس دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان است. او در رشته‌های “مطالعات خاورمیانه” و “انسان شناسی” در دانشگاه آریزونا تحصیل کرده است. او در دانشگاه‌های آریزونا، مدیسون، ...
سخنرانی فریبا داودی مهاجر در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی فریبا داودی مهاجر در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

فریبا داودی مهاجر : کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال حقوق زنان وروزنامه نگار به مدت ۲۵ سال . یکی از تشکیل دهندگان کمپین یک میلیون امضا . فعال در کمپین روسری سفیدها ، ورود به ورزشگاهه ...
سخنرانی نعیمه دوستدار در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی نعیمه دوستدار در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

نعیمه دوستدار: نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است. روزنامه‌نگاری را از نوجوانی آغاز کرده و بیش از ۲۰ سال است که روزنامه‌نگاری و نویسندگی ش ...