حجاب به ساختار دوگانه جنسیت در جامعه دامن میزند

حجاب به ساختار دوگانه جنسیت در جامعه دامن میزند

در حالیکه جنبش‌های پیشرو در کشورهای غربی به دنبال خنثی کردن زبان از ضمایر دوگانه جنسیت هستند؛ با تبدیل کردن حجاب به مُد دست به عادی‌سازی و فراگیر شدن یکی از نمادهای‌ آپارتاید جنسی ...
بگذارید حرف بزنیم!

بگذارید حرف بزنیم!

برگردان روایت شکل گیری کمپین: بردیا موسوی کارزار بگذار حرف بزنیم در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ آغاز شد که در آن مسیح علینژاد عکس دوران کودکی خود را با حجاب در کنار عکس اخیر خود بدون حجاب منتشر ...
سخنرانی الهه امانی در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی الهه امانی در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

الهه امانی: فعال برابری جنسیتی ، صلح و حقوق بشر است. وی به عنوان دایرکتور و همچنین مدرس در کادر آموزشی مطالعات زنان و جنسیتسال در سیستم دانشگاه‌های ایالتی کالیفرنیا خدمت کرد. ا ...
سخنرانی لادن برومند در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی لادن برومند در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

لادن برومند: تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران و تحصیلات عالی خود را در فرانسه با کسب فوق لیسانس جامعه شناسی و دکترای تاریخ به اتمام رسانده است. او یکی از مؤسسین و مشاور ارشد بن ...
سخنرانی شهلا شفیق در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی شهلا شفیق در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

شهلا شفیق: نويسنده، پژوهشگر و فعال حقوق انسانی و آزادی زنان، در سالناگزير به ترک ايران شده و از آن پس در فرانسه زندگی می کند. شهلا در رشته جامعه شناسی تحصيل کرده و تز دکترای ...
سخنرانی پروانه حسینی در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

سخنرانی پروانه حسینی در کنفرانس از چهارشنبه‌های سفید تا نافرمانی مدنی کمپین رای بی رای

پروانه حسینی : مدرس دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان است. او در رشته‌های “مطالعات خاورمیانه” و “انسان شناسی” در دانشگاه آریزونا تحصیل کرده است. او در دانشگاه‌های آریزونا، مدیسون، ...