صبا کردافشاری به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد

صبا کردافشاری به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد

#صبا_کردافشاری، از مخالفان #حجاب_اجباری با اتهام‌هایی نظیر «اشاعه فساد و فحشا از طریق #کشحجاب و پیاده روی بدون #حجاب»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۲۴ سال حبس تعزیری م ...
تعداد نمایندگان زن در پارلمان کشورهای ساحلی خلیج فارس

تعداد نمایندگان زن در پارلمان کشورهای ساحلی خلیج فارس

تعداد نمایندگان زن در پارلمان کشورهای ساحلی خلیج فارس، ایران در رتبه‌های آخر منطقه و رتبه ۱۷۹ جهان قابل تامل است ...
مبارزه خشونت پرهیز به دنبال همراه سازی است نه دشمن سازی

مبارزه خشونت پرهیز به دنبال همراه سازی است نه دشمن سازی

گاندی معتقد است باید از گناه متنفربود نه گناهکار  یک مبارز خشونت پرهیز به دنبال جذب همراه از بین طرفداران اجبار حجاب است. او به دنبال تحقیر و توهین نیست. بلکه به دنبال آشتی دادن ای ...
تصویر مناسبی از آنچه می خواهید جایگزین قانون فعلی کنید ارایه دهید و آن را تبلیغ کنید

تصویر مناسبی از آنچه می خواهید جایگزین قانون فعلی کنید ارایه دهید و آن را تبلیغ کنید

“شما با جنگیدن بر علیه واقعیت موجود نمی توانید آن را تغییر دهید مگر آن که مدلی جدید بسازید که مدل فعلی را منسوخ کند.&; (باک مینیستر، نویسنده و مخترع) تصویر حرکت زیبای یا ...
هر کنشگر یک رهبر و هر ایده منطقی یک نقشه راه است

هر کنشگر یک رهبر و هر ایده منطقی یک نقشه راه است

روش مبارزه ما به تاسی از مبارزات موفق خشونت پرهیز تاریخی در سیستمهای تمامیت خواه و با توجه به شرایط فعالیت اجتماعی در ایران یک رهبر ندارد. در عوض، هر عضو کمپین را یک رهبر می داند، ...
ما به دنبال مبارزه با سیستم و قانون ستمگرانه هستیم و نه مبارزه با مردم عادی

ما به دنبال مبارزه با سیستم و قانون ستمگرانه هستیم و نه مبارزه با مردم عادی

همیشه به یاد داشته باشیم که ما به دنبال مبارزه با سیستم و قانون ستمگرانه هستیم و نه مبارزه با مردم عادی که در کوچه و خیابان از این قانون حمایت میکنند. طرفداران حجاب اجباری خود می ت ...